pozadie

Maloobchodný cenník

Maloobchodný cenník na rok 2019

Cena za 1 tonu materiálu:

Štrkopiesok vážený dunajský cena bez DPH cena s DPH
0/22 mm, 0/16mm (betonársky štrk) 7,30 € 8,76€
0/4 mm A (praný-potery strojom) 13,50€ 16,20€
0/63 mm (špeciálna frakcia, mimoriadne hutniteľná, vhodná pod betón, cesty, tlakové skúšky min. 180 MPa) 7,50€ 9,00€
16/x mm (zásypový štrk-nepraný) 7,70€ 9,24€
     
Štrk praný (prírodné kamenivo drobné a hrubé)
4/8 mm 11,40€ 13,68€
8/16 mm 11,60€ 13,92€
16/22 mm 11,20€ 13,44€ 
16/32 mm 11,20€ 13,44€
32/63 mm 11,50€ 13,80€
     
Drvené kamenivo (Makadam)
0/4 mm 15,00€ 18,00€
4/8 mm 17,00€ 20,40€
8/16 mm 18,00€ 21,60€
16/32 mm 18,00€ 21,60€
22/63 mm 17,00€ 20,40€
32/63 mm 20,00€ 24,00€
63/125 mm 23,00€ 27,60€
90/125 mm 23,00€ 27,60€
Lomová drť 0/32 mm 15,00€ 18,00€
Lomová drť 0/63 mm 15,00€ 18,00€
     
Melafír 4/8 mm 23,50€ 28,20€
Melafír 0/32 mm 15,00€ 18,00€
Melafír 11/22 mm 23,50€ 28,20€
Melafír 32/63 mm 22,00€ 26,40€
Melafír 63/150 mm 25,00€ 30,00€
Ružový makadam 11/22 mm 38,00€ 45,60€
     
Okrasné kamenivo
Dekor. kameň 63/200 (riečny valúň - nad 1 tonu - nakladačom) 25,00€ 30,00€
Skalkové kamenivo 60/100 cm 22,00€ 26,40€
Andezit 63/125 25,00€ 30,00€ 
Andezit - kamenný obklad  17,00€ /m2 20,40€ /m2
Kamenná kôra 11/32  0,20€ /kg 0,24€ /kg 
Kamenná kôra 32/63  0,25€ /kg 0,30€ /kg
Kamenná kôra 63/250 0,30€ /kg 0,36€ /kg
Rosa - skal.kameň 125/250 55€ /t 66€ /t
     
Piesok
Záhorácky 0/1 (omietky, murovanie) 13,50€ 16,20€
Zásypový 0/1 (zásyp kanalizácií) 7,50€ 9,00€
     
Doprava 1km
Iveco (Liaz) 0-8,5 ton (+mýto) 1,10€ 1,32€
Iveco (náves) do 27 ton (+mýto) 1,10€ 1,32€
Igelitové vrece 1,00€ 1,20€

Informácie

  • Nakladanie strojom ZDARMA
  • Prevádzka: Esterházyovcov 711/7, Galanta pri ČS SHELL
  • Certifikácia výrobkov: podľa STN EN 12 620, EN 13 242, EN 13 139 a 1301-CPD-0167
  • Mierka PIESOK 1m³ = 1.55t
  • Mierka ŠTRK 1m³ = 1.7t
  • Mierka DRVENÉ KAMENIVO 1m³ = 1.6t
  • Posledná zmena: 20. 06. 2019
  • PRI VÄČŠÍCH MNOŽSTVÁCH MOŽNÁ ZĽAVA
pdf download


Máte otázky alebo potrebujete poradiť?

Neváhajte nás kontaktovať...